ناگهان یک صبح زیبا آسمان گل کرده بود

خاک تا هفت آسمان، بغض تغزل کرده بود

حتم دارم در شب میلادت، ای غوغاترین

حضرت حق نیز در کارش تأمل کرده بود

هر فرشته، تا بیایی، ای معمایی ترین

بال های خویش را دست توسل کرده بود.

 

روز مرد و روز پدر رو به تمامی مردان و پدران عزیز ایران زمین، مخصوصاً پدر نازنین خودم تبریک میگمامیدوارم که تا ابد سایه مهربانش بر سرمان باشد.