این طرح در استان تهران - رباط کریم  اجرا گردیده است.

ویژگی های بارز طرح: تخت دو طبقه نوجوان ام دی اف هایگلاسه ترک

                           پله های کشویی جادار

                           دارای آویز لباس نوجوان و تعداد زیادی قفسه 

                           میز کامپیوتر شیک