یکی از دوستان خواسته بودند که نمونه کار کابینت ساده و شیک بگذاریم. اینم یه نمونه کار شیک و زیبا که در تابستان 92 در استان زنجان اجرا شده است. بنا به درخواست صاحب منزل، فقط از این نما و به صورت کلی عکس گرفته شده و کابینت طرف دیگر در عکس نیامده است. امیدواریم مورد پسند دوست درخواست کننده و همه عزیزان بازدید کننده باشد.