این هم یک مدل کابینت شیک و زیبا برای آشپزخانه های کوچک. این طرح اردیبهشت امسال در شهر پرند اجرا گردید.این مشتری عزیز نیز، بنا به درخواست خودشان جای دستمای کاغذی همرنگ با کابینتشان را به عنوان یادگاری از گروه ما دریافت نمودند.