این تخت خواب در تهران - خیابان فردوس اجرا گردیده است.

ویژگی های بارز طرح: تخت خواب دو نفره تاشو

                         اشغال کمترین جا در فضای اتاق

                           دارای شلف های زیبا برای دکوراسیون